The Gold Kimono
The Gold Kimono
, 2010, 12 x 17 x 2
Sold